SK Steinhagen
31.7. Jahreshauptversammlung 2021, ab 14.8.2021 wieder Turniere

Offene Meisterschaft 2014

 


Paarungsliste der 9. Runde  

1

7.

Hochmann, Gerhard


(5)

-

2.

Guhe, Dr. Stefan


(6½)

0 - 1


2

4.

Röver, Ludwig


(6)

-

5.

Maschek, Stefan


(4½)

+ - -


3

1.

Stukemeier, Ralf


(4½)

-

3.

Emmerling, Karoly


(5)

1 - 0


4

6.

Huber, Helmut


(4½)

-

9.

Baier, Nils Fabio


(5)

1 - 0


5

10.

Farel, Edgard


(4½)

-

15.

Sandmann, Udo


(2)

1 - 0


6

12.

Heidrich, Bernd


(4)

-

14.

Saltenbrock, Theodor


(4)

½ - ½


7

13.

Fister, Horst Lothar


(4)

-

8.

Femmer, Julian


(3½)

½ - ½


8

17.

Kaiser, Philipp


(1)

-

11.

Preiß, Lore


(4)

0 - 1


9

16.

Kaiser, Christian


(0)

-

18.

Schmidt, Johann


(4)

0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde  

1

2.

Guhe, Dr. Stefan


(5½)

-

10.

Farel, Edgard


(4½)

1 - 0


2

18.

Schmidt, Johann


(4)

-

4.

Röver, Ludwig


(5)

0 - 1


3

9.

Baier, Nils Fabio


(4½)

-

7.

Hochmann, Gerhard


(4½)

½ - ½


4

3.

Emmerling, Karoly


(4½)

-

6.

Huber, Helmut


(4)

½ - ½


5

5.

Maschek, Stefan


(4)

-

1.

Stukemeier, Ralf


(4)

½ - ½


6

8.

Femmer, Julian


(3)

-

11.

Preiß, Lore


(3½)

½ - ½


7

15.

Sandmann, Udo


(2)

-

13.

Fister, Horst Lothar


(3)

0 - 1


8

12.

Heidrich, Bernd


(3)

-

17.

Kaiser, Philipp


(1)

1 - 0


9

14.

Saltenbrock, Theodor


(3)

-

16.

Kaiser, Christian


(0)

1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde  

1

7.

Hochmann, Gerhard


(3½)

-

4.

Röver, Ludwig


(5)

1 - 0


2

2.

Guhe, Dr. Stefan


(4½)

-

3.

Emmerling, Karoly


(4½)

1 - 0


3

10.

Farel, Edgard


(4)

-

9.

Baier, Nils Fabio


(4)

½ - ½


4

6.

Huber, Helmut


(3½)

-

5.

Maschek, Stefan


(3½)

½ - ½


5

13.

Fister, Horst Lothar


(3)

-

1.

Stukemeier, Ralf


(3)

0 - 1


6

18.

Schmidt, Johann


(3)

-

14.

Saltenbrock, Theodor


(3)

+ - -


7

11.

Preiß, Lore


(2½)

-

15.

Sandmann, Udo


(2)

1 - 0


8

8.

Femmer, Julian


(2)

-

17.

Kaiser, Philipp


(1)

1 - 0


9

16.

Kaiser, Christian


(0)

-

12.

Heidrich, Bernd


(2)

0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde  

1

4.

Röver, Ludwig


(4½)

-

3.

Emmerling, Karoly


(4)

½ - ½


2

6.

Huber, Helmut


(3½)

-

2.

Guhe, Dr. Stefan


(3½)

0 - 1


3

5.

Maschek, Stefan


(3)

-

10.

Farel, Edgard


(3½)

½ - ½


4

9.

Baier, Nils Fabio


(3)

-

18.

Schmidt, Johann


(3)

1 - 0


5

12.

Heidrich, Bernd


(2)

-

7.

Hochmann, Gerhard


(2½)

0 - 1


6

8.

Femmer, Julian


(2)

-

1.

Stukemeier, Ralf


(2)

- - +


7

14.

Saltenbrock, Theodor


(2)

-

15.

Sandmann, Udo


(2)

1 - 0


8

17.

Kaiser, Philipp


(1)

-

13.

Fister, Horst Lothar


(2)

0 - 1


9

16.

Kaiser, Christian


(0)

-

11.

Preiß, Lore


(1½)

0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  

1

2.

Guhe, Dr. Stefan


(3)

-

4.

Röver, Ludwig


(4)

½ - ½


2

5.

Maschek, Stefan


(3)

-

3.

Emmerling, Karoly


(3)

- - +


3

7.

Hochmann, Gerhard


(2½)

-

6.

Huber, Helmut


(2½)

0 - 1


4

10.

Farel, Edgard


(2½)

-

8.

Femmer, Julian


(2)

1 - 0


5

13.

Fister, Horst Lothar


(2)

-

9.

Baier, Nils Fabio


(2)

0 - 1


6

11.

Preiß, Lore


(1½)

-

18.

Schmidt, Johann


(2)

0 - 1


7

1.

Stukemeier, Ralf


(1½)

-

12.

Heidrich, Bernd


(1½)

½ - ½


8

17.

Kaiser, Philipp


(1)

-

14.

Saltenbrock, Theodor


(1)

0 - 1


9

15.

Sandmann, Udo


(1)

-

16.

Kaiser, Christian


(0)

1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde  

1

4.

Röver, Ludwig


(3)

-

10.

Farel, Edgard


(2½)

1 - 0


2

7.

Hochmann, Gerhard


(2½)

-

3.

Emmerling, Karoly


(2)

- - +


3

2.

Guhe, Dr. Stefan


(2)

-

9.

Baier, Nils Fabio


(2)

+ - -


4

18.

Schmidt, Johann


(2)

-

5.

Maschek, Stefan


(2)

0 - 1


5

1.

Stukemeier, Ralf


(1½)

-

6.

Huber, Helmut


(1½)

0 - 1


6

8.

Femmer, Julian


(1)

-

15.

Sandmann, Udo


(1)

1 - 0


7

12.

Heidrich, Bernd


(1)

-

11.

Preiß, Lore


(1)

½ - ½


8

14.

Saltenbrock, Theodor


(1)

-

13.

Fister, Horst Lothar


(1)

0 - 1


9

16.

Kaiser, Christian


(0)

-

17.

Kaiser, Philipp


(0)

0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  

Baier, Nils Fabio


1532


(2)

-

Röver, Ludwig


1693

N

(2)

0 - 1


Farel, Edgard


1528


(2)

-

Hochmann, Gerhard


1573

N

(2)

½ - ½


Fister, Horst Lothar


1318


(1)

-

Guhe, Dr. Stefan


1726

N

(1)

0 - 1


Emmerling, Karoly


1721


(1)

-

Saltenbrock, Theodor


1282

N

(1)

1 - 0


Maschek, Stefan


1690


(1)

-

Heidrich, Bernd


1380

N

(1)

1 - 0


Schmidt, Johann
(1)

-

Femmer, Julian


1545

N

(1)

1 - 0


Preiß, Lore


1504


(1)

-

Stukemeier, Ralf


1780

N

(½)

0 - 1


Huber, Helmut


1625


(½)

-

Kaiser, Christian


747

N

(0)

1 - 0


Sandmann, Udo


1118


(0)

-

Kaiser, Philipp


745

N

(0)

1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  

Baier, Nils Fabio


1532


(1)

-

Emmerling, Karoly


1721

N

(1)

1 - 0


Röver, Ludwig


1693


(1)

-

Femmer, Julian


1545

N

(1)

1 - 0


Hochmann, Gerhard


1573


(1)

-

Schmidt, Johann
(1)

1 - 0


Farel, Edgard


1528


(1)

-

Huber, Helmut


1625

N

(½)

1 - 0


Saltenbrock, Theodor


1282


(½)

-

Preiß, Lore


1504

N

(½)

½ - ½


Guhe, Dr. Stefan


1726


(½)

-

Stukemeier, Ralf


1780

N

(0)

½ - ½


Kaiser, Philipp


745


(0)

-

Maschek, Stefan


1690

N

(0)

0 - 1


Heidrich, Bernd


1380


(0)

-

Sandmann, Udo


1118

N

(0)

1 - 0


Kaiser, Christian


747


(0)

-

Fister, Horst Lothar


1318

N

(0)

0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde  

Stukemeier, Ralf


1780


()

-

Farel, Edgard


1528

N

()

0 - 1


Preiß, Lore


1504


()

-

Guhe, Dr. Stefan


1726

N

()

½ - ½


Emmerling, Karoly


1721


()

-

Heidrich, Bernd


1380

N

()

1 - 0


Fister, Horst Lothar


1318


()

-

Röver, Ludwig


1693

N

()

0 - 1


Huber, Helmut


1625


()

-

Saltenbrock, Theodor


1282

N

()

½ - ½


Sandmann, Udo


1118


()

-

Hochmann, Gerhard


1573

N

()

0 - 1


Femmer, Julian


1545


()

-

Kaiser, Christian


747

N

()

1 - 0


Kaiser, Philipp


745


()

-

Baier, Nils Fabio


1532

N

()

0 - 1


Schmidt, Johann
()

-

spielfrei
()

+ - -